Udalosti
 Novinky

Spustenie nášho nového portálu.


Editovať alebo pridávať viac noviniek môžte v sekcii Moduly v module Novinky.

 Kontakt
STAVSPOL BRATISLAVA spol. s r.o.
  Železničiarska 18
  811 04   BRATISLAVA
  tel.: +421 2 5465 0045
 

Našu stavebnú spoločnosť sme založili v roku 1999. Rozhodli sme sa zúročiť skúsenosti, ktoré sme získali riadením a výstavbou najväčších a najznámejších stavieb na Slovensku (Výstavba vodného diela Gabčíkovo, Diaľnice D1 Važec-Hybe, rekonštrukcia hotela Carlton v Bratislave). Takto napĺňame naše predstavy realizovania náročných stavieb a budovania systému kvality. Spoločnost má kvalifikovaných zamestnancov a odborníkov, ktorí vykonávajú všetky činnosti stavebnej výroby. Máme bohaté skúsenosti s výstavbou priemyselných objektov so špeciálnymi technológiami, s výstavbou inžinierskych sietí, výstavbou nových objektov a tiež s rekonštrukciami.

Pri realizovaní stavieb kladieme dôraz na vysokú kvalitu a dodržanie dohodnutého termínu, k čomu nám dopomáha systém manažérstva kvality podľa STN EN ISO 9001:2009 a systém environmentálneho manažérstva podľa STN EN 14001:2005. Snažíme sa byť silným a spoľahlivým partnerom pre našich súčasných, ale aj budúcich partnerov. Cieľom našej činnosti je Vaša spokojnosť.